Alarmshoppens integritetspolicy giltig från 1 augusti 2017


1. Allmänt


Alarmshoppen i Sverige (”Alarmshoppen”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

För vissa av Alarmshoppens tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Alarmshoppen hemsida alarmshoppen.se i syfte att köpa Alarmshoppens produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Alarmshoppen har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Alarmshoppen i Sverige, registrerad bifirma till Montage och Underhåll i Väst org.nr 830529-0499, 463 91, Lilla Edet, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.


3. När samlar vi personuppgifter?

Alarmshoppen samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Alarmshoppens hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Alarmshoppen kan även få information från Alarmshoppens samarbetspartners eller andra bolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Alarmshoppen kan även komma att få information om dig från annonsörer i Alarmshoppens annonsnätverk.

Alarmshoppen använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder.


4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

4.1 Privatpersoner

När du köper en vara, ansöker om kredit eller en försäkring, eller skapar ett konto kan Alarmshoppen komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter, ditt kort- eller kontonummer och din IP-adress. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Alarmshoppen.

4.2 Företag

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Alarmshoppen samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Alarmshoppen.


5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.


6. Varför behandlar Alarmshoppen personuppgifter om dig?

6.1 Privatpersoner

Alarmshoppen behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Alarmshoppen personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Vid önskemål om kredit kan Alarmshoppen komma att begära en kreditupplysning. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Genom att skapa ett privatkonto samtycker du även till att Alarmshoppen skickar nyhetsbrev till dig, via e-post, sms eller på annat sätt.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Alarmshoppen kan även komma att samköra och analysera den information Alarmshoppen samlar in via cookies med den information som finns sparad i Alarmshoppens kundregister för dessa syften.

6.2 Företag

Alarmshoppen behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Alarmshoppen har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Alarmshoppen skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder. Marknadsföringen kan gälla alarmshoppen.se.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Om kunden har valt att teckna en försäkring med Alarmshoppen kan personuppgifter även komma att lämnas ut till Alarmshoppens försäkringsbolag.

Alarmshoppenkan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Alarmshoppens räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Alarmshoppens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Alarmshoppen kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Alarmshoppens samarbetspartners och IT-leverantörer.  

8. Länkar till externa webbplatser

Alarmshoppens hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Alarmshoppen. Alarmshoppen ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Alarmshoppen att publicera den justerade integritetspolicyn på alarmshoppen.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Alarmshoppen genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Alarmshoppen att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Alarmshoppen behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Alarmshoppen behandlar dina personuppgifter.

E-post: kundombudsmannen@alarmshoppen.se

Adress: Alarmshoppen i Sverige, Att: Kundombudsmannen, Äsperöd 128, 463 91 Lilla Edet

Om du inte vill att Alarmshoppen behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Alarmshoppen. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.