Försäljningsvillkor

Version 2017:1 gäller från och med 1 augusti 2017.

Som konsument som handlar hos Alarmshoppen i Sverige omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Tillämplighet

Alarmshoppen i Sveriges Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Alarmshoppen i Sverige publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Alarmshoppen i Sveriges webbsida utgör Alarmshoppen i Sveriges  ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Alarmshoppen i Sveriges webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Alarmshoppen i Sverige (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Alarmshoppen i Sverige hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information. För digital mjukvara hänvisar Alarmshoppen i Sverige till produktförpackningen för utförlig information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Alarmshoppen i Sveriges webbsida. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

Alarmshoppen i Sverige äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Alarmshoppen i Sverige och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser under 4000kr inklusive moms. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

Alarmshoppen i Sverige friskriver sig för eventuella prisfel som kan uppstå på hemsidan och förbehåller sig rätten att makulera en order om fel på priset uppstått.


4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Alarmshoppen i Sveriges webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas med kontokort utfärdat i Sverige eller genom direktbetalning via internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto.

Vi erbjuder betalsättet “PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.

Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 25 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Alarmshoppen i Sveriges förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Alarmshoppen i Sverige accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Alarmshoppen i Sveriges lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Alarmshoppen i Sverige, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per e-post till orderavdelningen: order@alarmshoppen.se. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningsställe. Avbeställning ska meddelas Alarmshoppen i Sverige per e-post till order@alarmshoppen.se. Om ordern har hunnit expedieras av Alarmshoppen i Sverige kan du dock komma att debiteras kostnad för outlöst paket (f.n. 313 kr inklusive moms) samt eventuella andra kostnader Alarmshoppen i Sverige haft med anledning av avbeställningen.

7. Leverans

Leveranstiden för våra varor i webbutiken innebär normalt att Alarmshoppen i Sverige kan skicka varan inom 2-3 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad med mer än 7 dagar meddelar Alarmshoppen i Sverige dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att meddela Alarmshoppen i Sverige per e-post till order@alarmshoppen.se.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för Mypack.  

Notera att varor inte kan avhämtas hos Alarmshoppen i Sverige. Order hos Alarmshoppen i Sverige kan inte heller dellevereras. Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du inte beställa varor med Hempaket.  

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Alarmshoppen i Sverige står risken för varan tills varan är utlämnad till dig.

Leverans kan endast ske inom Sverige.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 313 kr (inklusive moms) för att täcka Alarmshoppen i Sveriges kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Mer information om våra leveransvillkor finner du här

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från Alarmshoppen i Sverige har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Alarmshoppen i Sverige lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).  

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Alarmshoppen i Sverige, företrädesvis via e-post till returer@alarmshoppen.se. Du kommer därefter att erhålla ett returnummer.  Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Alarmshoppen i Sverige om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Alarmshoppen i Sverige. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas till Alarmshoppen i Sverige på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas Alarmshoppen i Sverige inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Alarmshoppen i Sverige.  

Det belopp som du betalat för varan återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Alarmshoppen i Sverige inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Alarmshoppen i Sverige för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.  

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Alarmshoppen i Sverige. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.  

En reklamation görs genom att kontakta Alarmshoppen i Sverige via e-post till returer@alarmshoppen.se. Du kommer därefter att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Alarmshoppen i Sverige . Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Alarmshoppen i Sverige tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Alarmshoppen i Sverige  dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten.  

Alarmshoppen i Sverige  kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Alarmshoppen i Sveriges kostnader för returen.


10. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt eller på grund av reklamation) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av PostNord eller annan speditör godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Alarmshoppen i Sverige tillhanda.

Vid retur med av Alarmshoppen i Sverige utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Alarmshoppen i Sverige avseende ångerrätt) står Alarmshoppen i Sverige risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress:
Alarmshoppen i Sverige
Äsperöd 128
463 91 Lilla Edet


11. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Alarmshoppen i Sverige på returer@alarmshoppen.se. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Alarmshoppen i Sverige enligt ovan.


12. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Alarmshoppen i Sverige direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Alarmshoppen i Sverige lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.


13. Ansvar för fel

Alarmshoppen i Sverige s ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.  

Alarmshoppen i Sverige ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på Alarmshoppen i Sveriges webbsida.
15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Alarmshoppen i Sverige rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Alarmshoppen i Sveriges webbsida under fliken Kundservice/Vem kontaktar jag. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Alarmshoppen i Sverige kan inte tillhandahålla support på produkter.

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Alarmshoppen i Sveriges webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Alarmshoppen i Sverige detta och att byta ditt lösenord.


17. Personuppgifter

Genom att skapa ett konto samtycker du till att Alarmshoppen i Sverige  behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av Alarmshoppen i Sveriges integritetspolicy.